Yhdysvaltalainen susitutkija: "Suomalaisen tieteellisen tutkimuksen maine vaakalaudalla!"

Clayton Dethlefsen, susitutkija, USA, 22.1.2015:

“Käräjäoikeuden johtopäätös Perhon koirasusioikeudenkäynnissä 15.1.2015: Suden ja koiran risteymä voidaan rikosoikeudellisesti tulkita sudeksi, mikäli risteymä elää sudenkaltaisena villinä suomalaisessa luonnossa eikä se enää perimältään vaaranna suomalaisen villin susikannan geneettistä puhtautta.” 

On noloa Suomelle ja suomalaiselle tieteellisille ja akateemisille yhteisöille, kun tuomari tekee päätöksen perustuen täysin valheelliseen logiikkaan ja / tai täysin puutteellisiin johtopäätöksiin - varsinkin kun hän korostaa täysin irrationaalisia käsitteitä ja julkaisee lausuntoja oikeudellisista päätöksistä.

Tällaiset epäloogiset johtopäätökset eivät tue mitään päätöstä, varsinkaan sellaista päätöstä jonka tuomari on nyt tehnyt, mutta ne heijastavat aikaisemmin julistettua agendaa, jossa vastaajat on todetty syyllisiksi jo ennen kuin oikeudenkäyntiä on edes aloitettu. Hänen ajatusten sisältö pilaa oikean tieteen ja tieteellisen tutkimuksen maineen ja arvon.

 

Toivon todellakin, että hovioikeus pyörtää hänen päätöksensä, koska jos se ei sitä tee, Suomea on todennäköisesti pidettävä maailmanlaajuisesti toisen luokan tieteellisenä ja koulutuksellisena yhteisönä – eli sellaisena, joka vähät välittää aidosta tieteellisestä tutkimuksesta ja / tai tieteellisestä totuudesta.

 

Kerran saatu maine toisen luokan tieteellisenä maana aiheuttaa sen, ettei tulevaisuudessa kukaan maailmanlaajuisessa tiedeyhteisössä odota Suomesta tulevan tieteellisesti luotettavia tutkimuksia ja Suomen on hyvin vaikea palauttaa maineensa ensimmäisen luokan tutkimusta tekevänä puhtaana tiedeyhteisönä.

Meillä täällä alkaa olla sama ongelma, ”tieteen hyväksikäyttö ja vääristeleminen poliittisena välineenä”.


Lisäksi tuomari on antanut ymmärtää, että puhtaan suden eliminoiminen on hyväksyttävää ja sen voi korvata millä tahansa koiraeläinhybridillä. Kuvitelkaapa mitä esimerkiksi suden ja pitbullin risteymä aiheuttaa yhteisölle, erityisesti jos se on suojeltu uhanalaisena koiraeläimenä. Edes kiihkeimmät susien rakastajat tuskin hyväksyisivät tätä.

Jos tuomarin päätös pysyy hovioikeudessa, Suomessa ja sen naapurimaissa ei koskaan tule olemaan puhdasta susikantaa, etenkään siellä, missä ihmiset elävät koirien kanssa.

Lopputuloksena on hyvin yksinkertaisesti, että hänen päätöksensä myötä on luotu tilanne, jossa puhdas susi on yhä enemmän uhanalainen ja kuolee pian sukupuuttoon niillä alueilla, joilla järjenvastaisesti toimivat valtion tutkijat haluavat edistää hybridien säilymistä. Ilmeisesti Suomi on paljon lähempänä tätä tilannetta kuin mikään muu maa maailmassa.

 

En voi uskoa, että tuomari olisi todellakin näin tyhmä, mutta poliittiset paineet ja vääristellyn akateemisen tieteen puolustaminen, kuten tässä on tehty, ovat kohtalokkaita puhtaan lajin  ylläpidon kannalta - ja puhtaiden lajien ylläpito on se, mihin maailmaanlaajuinen tiedeyhteisö pyrkii.

Jos suomalainen tiedeyhteisö ei voi kääntää tätä päätöstä, niin me kaikki voimme yhtä hyvin antaa kaikkien kotimaisten koirarotujemme juosta vapaina ja antaa niiden vallata kaikki luonnonvaraiset alueet ja luoda uusi laji nimeltään susi-hybridit. Samalla eliminoidaan puhdas laji Canis Lupus Lupus (harmaasusi). 

Tietenkin hybridien käyttäytyminen luo uuden erittäin aggressiivisen eläinlajin, jolla on hyvin vähän ihmispelkoa. Tämä tulee aiheuttamaan ja aiheuttaa tälläkin hetkellä tuhoisia vaikutuksia monien maaseudun asuttujen alueiden sisällä ja ympäristössä.

 

Tuomiossa mainittu johtopäätös on järjettömin lausuma, jonka olen koskaan kuullut. Se osoittaa, että tuomarilla ei ole todellista tietoa puutteellisten tieteellisten tutkimusten hypoteesien valvontaan keskittyvien ryhmittymien hallinnasta. Näiden ryhmien tarkoitus on ratkaista tieteellisesti määriteltyjä totuuksia ja / tai kyseenalaistaa tutkimuksen ongelmamääritelmä.

Tuomiossa vältellään tarvetta luoda ja päivittää sellaista DNA-tutkimusta, joka perustuu aidon puhtaan suden DNA:han ja tällöin ei voida koskaan määritellä, mitä puhdas suden DNA on.

Tällainen järjestelmä on olennainen tiedeyhteisön kaikille jäsenille, jotka haluavat säilyttää puhtaan suden tai minkä tahansa muun lajin. Tuomari on perusteellisesti sekoittanut sattumanvaraisen menettelyn ja aukottomasti todistetun tieteellisen menetelmän käsitteet.

Tätä logiikkaa noudattaen voi myös käyttää toisen henkilön "melko lähellä olevaa" DNA:ta ja tuomita sen perusteella viattoman ihmisen törkeästä rikoksesta, kuten vaikka murhasta, sillä aikaa kun todellinen murhaja saa kulkea vapaana.

 

Lopuksi: hänen lausuntonsa osoittaa täydellistä ymmärryksen puutetta siitä ehdottomasta tieteen vaatimuksesta, että tutkimuksen tulee olla toistettavissa (esimerkiksi täysin puolueettomassa laboratoriossa, suom.huom.).  

Näin voidaan valvoa laatua asianmukaisesti ja seurata polkua, joka on johtanut tutkimuksen päätelmiin. Tällainen toimintamalli on välttämätön vahvalle ja uskottavalle tieteelliselle tutkimukselle, erityisesti tällä alalla ja erityisesti lääketieteen areenalla.

Käyttäen logiikkaa, jolla tuomari on saavuttanut päätelmänsä, on kuin antaisi henkilölle flunssalääkkeen raivotaudin hoitoon.

  

Clayton Dethlefsen

WPCA Western Predator Control Association

puheenjohtaja 

 

( suomentanut Taajamasusi / tn, aj, kg )


Lue myös:

Hyvästi suden geneettinen puhtaus - eläköön hybridit!, Tiltu Nurminen, 16.1.2015

Journalistinen etiikka kateissa Perhon tapauksessa, Taajamasusi, 2.12.2014


Alkuperäinen englanninkielinen teksti:

It is embarrassing to Finland and the Finish scientific and academic communities when a Judge makes decision based on completely false logic and/or fully flawed conclusions.  Especially when he emphasizes completely irrational concepts and publishes statements in legal decisions.

Such illogical conclusions do not support any decision especially the decision he has made, but they do reflect a previously established agenda where the defendants were guilty before the trial even commenced.  Too the content and context of his published ideas completely Bastardize Real Science and Scientific Research.

I certainly hope that the appellate court over turns his decision because if they do not Finland is likely to be considered on a worldwide scale a second rate scientific and educational community, that is a community that cares little for true scientific research and/or scientific truth.

Once established as second rate scientific country no one in the worldwide science community, that is worth a "damn," will in the future look to anything coming out of Finland as scientifically reliable, and Finland will be hard pressed to reestablish itself as a first rate and/or pure science community.

We here are beginning to have the same "political bastardizing of science" problem.

In addition the Judge basically has said it is okay to eliminate the pure wolf and replace it with any and all types of canine hybrids.  Just imagine what a hybrid created from a wolf crossed with a pit bull could do in a community, especially if it were protected as an endangered canine. Even those irrational wolf lovers in our area would not put up with this.

If the judge's decision is upheld there will never be a pure wolf population anywhere in Finland and/or other adjacent countries, especially where humans with domestic dogs live.  The result is very simply that his decision has fully and completely created a condition where pure wolves are to become more and more endangered, and thus will soon become extinct in areas where our irrational government biologists want to inject them for their survival.  Apparently Finland is a great deal closer to this condition than pretty much anywhere else in the World.

I can't believe that the Judge is really this stupid, but political pressures and the defense of irrational academic conclusion, as done here, are fatal to the maintaining of pure species and maintaining pure species is what is the thrust of worldwide true science.

If the Finish scientific community cannot over turn this decision, then we all might as well let all our domestic dogs loose to invade all sylvatic regions and create a brand new species called wolf-hybrids, while eliminating the pure Canis Lupus Lupus species.

Of course the behavior of hybrids creates a brand new highly aggressive product which has very little "fear" of humans.  This has and is currently producing disastrous effects in and around many populated (pastoral) areas.

Also his conclusion below is as nonsensical a statement as I have ever heard. It shows he has no real knowledge of the creation of control and/or experimental groupings to support or eliminate flawed scientific research hypotheses, to solve scientifically identified problems and/or create research authentic problem statements.

It also completely avoids the need to establish and validate a DNA analysis based on true pure wolf DNA and thus you will never be able to establish what a pure wolf's DNA is.  This establishment is essential to all members of the scientific community that wish to preserve the pure wolf species or any other species.  He has thoroughly confused the creations of a random procedural concept with the absolute scientific dictates of the Scientific Method.

Too, if you follow this logic you can use another persons "semi close" DNA to convict an innocent person of a major felony like murder while letting the actual murder go free.

Lastly his statement shows a complete lack of understanding of the absolute requirement for using a repeatable (duplicating) research procedure controlled by sound  quality control and an audit trail both of which are essential to valid scientific investigations, particular in this area and especially in the medical arena.  Using his logic to arrive at his conclusions would be like giving a person a flu shot to treat rabies.

 

Clayton H. Dethlefsen             

WPCA Western Predator Control Association

Chairman and Executive Director