Sudenhoitosuunnitelma valmisteltiin vain suomen kielellä

Kaj Granlund, 2.11.2015:

”Kun ministeriö, valtion laitos tai virkamies toimii vastoin lakia, pätee vahvemman laki – turpiin vaan ja hiljaa.”

Korkein oikeus (KO) oli aikoinaan Keisarillisen Senaatin oikeustoimisto, jonka ensisijaisena tehtävänä oli suojella suurruhtinaskunnan virkamiehiä silloin, kun he olivat joutuneet syytettyjen penkille toimiessaan vastoin lakia. Moni pohtii edelleen, onko oikeuslaitoksemme tehtävänä ensisijaisesti suojella valtiota ja valtion virkamiehiä silloin, kun nämä toimivat lain vastaisesti.

Tämän sain todeta, kun syksyllä 2014 esitin sekä oikeusministerille, että maa- ja metsätalousministerille toivomuksen, että antaisivat ruotsinkieliselle väestölle mahdollisuuden osallistua sudenhoitosuunnitelman valmisteluun. Kumpikaan ministeriö ei edes vaivautunut vastaamaan asiaan.

Uudistin pyyntöni Maa- ja metsätalousministeriölle, kun sudenhoitosuunnitelman luonnoksesta pyydettiin lausuntoa. Toivoin, että lausunto olisi esitetty ruotsin kielellä ja ministeriön ruotsinkielisillä sivuilla, mutta mitään ei tapahtunut eikä minulle taaskaan vastattu.

 

Kun ministeriö hyväksyi uuden sudenhoitosuunnitelman valitin asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska Suomen ruotsinkielinen väestö oli sivuutettu asiassa. Kielilaki 32 § sanoo selvästi viranomaisten tiedottamisesta:

Valtion ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa on kaksikielisessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asianomaisen ministeriön on huolehdittava siitä, että yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellinen tieto annetaan koko maassa molemmilla kansalliskielillä.

Kun kyseessä on sudenhoitosuunnitelma kaikkine oheistoimintoineen, se vaikuttaa lain tarkoittamalla tavalla kansalaisten henkeen, terveyteen, turvallisuuteen sekä omaisuuteen (karja ja koirat) ja ympäristöön.

Sain 23.10.2015 päivätyn vastauksen Eduskunnan oikeusasiamieheltä, jossa hän toteaa, että ei ole syytä puuttua ministeriön toimintaan, koska ministeriö on vastineessaan tunnustanut sudenhoitosuunnitelman valmistelussa tekemänsä virheet sekä pahoitellut, että ei ollut vastannut tiedusteluihini hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

Kun ministeriö, valtion laitos tai virkamies toimii vastoin lakia, pätee vahvemman laki – turpiin vaan ja hiljaa. Valtio ja koko julkinen valtakoneisto on ominut itselle sen valtatyhjiön, joka Suomen suuruhtinaskunnan aikana kuului Venäjän tsaarille. Kiltteinä ”tsuhnoina” olemme alistuneet kohtaloomme ja annamme sen tapahtua.

Kun seuraavan kerran jäät kiinni suden laittomasta tappamisesta kotipihallasi, niin pyydä vain anteeksi: ”Oli silkka vahinko, kun tapoin tuo kiltin näköisen hauvelin ja kuoppasin sen nevaan. Ei ollut tarkoitus, mutta oli niin kiire ampua, kun luulin sitä jänikseksi.”

Jos vahingossa ammut karhun, ilmoita poliisille, että lain ja tasapuolisuuden nimissä pitäisi riittää, kun kerron ampuneeni karhun itsepuolustukseksi. Asia ei edellytä esitutkintaa. Näinhän Luken väki tekee ja sitä pidetään lain mukaisena toimintana.


Lue myös:

Vargplan bereddes endast på finskaVasabladet, 28.10.2015