Susia on Tanskassa oletettua vähemmän

Netnatur DK, suomennos Kaj Granlund, 19.2.2016: 

Uudet tutkimukset osoittavat, että Tanskassa on vain 20 – 23 sutta. On näet käynyt niin, että kettujen kudosnäytteitä on virheellisesti todettu sudelle kuuluviksi.

Tutkijat ovat nyt todenneet, että Tanskan susipopulaatio vuosina 2012 – 2015 on ollut pienempi kuin mitä aiemmin on kerrottu. Näin kirjoittaa TVmidtvest.dk.

”Aikaisempi uutisointi kertoi, että dna:n perusteella oli havaittu jälkiä 40 eri sudesta, mutta uusi tutkimus osoittaa, että Tanskassa on todellisuudessa on ainoastaan 20 – 23 sutta mainittuna ajanjaksona. Näistä naaraita on 1 – 4 ja loput ovat uroksia."

Virheellisten arvioiden syynä on ketuista saatujen näytteiden tutkiminen susien näytteinä.

- Ulostenäytteiden kohdalla on aina ollut epävarmuutta, koska susi-dna:n määrä ulosteissa on aika vähäistä ja usein myös hajonnutta.

Tätä emme ole aikaisemmin osanneet kertoa, sanoo Liselotte Wesley Andersen, joka toimii vanhempana tutkijana Aarhusin Yliopistossa, Kansallisessa Ympäristö- ja energiakeskuksessa.

Hän odottaa, että kansainvälinen tutkijoiden yhteistyö johtaa siihen, että arvioihin saadaan parempaa tarkkuutta.

 

Lähde:

Faerre ulve i Danmark end antaget, Netnatur, Danmark, 12.2.2016