V-S:n suurpetoneuvottelukunta suosittelee metsästystä maakunnan susilaumoissa

Lausunto Suomen Riistakeskukselle, Turku, 14.12.2016:

Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan lausunto poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016-2018.

Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta on seurannut perustamisestaan vuonna 2008 alkaen säännöllisesti maakunnan susikannan kasvua ja kehitystä ja käynnistänyt toimenpiteitä, joilla ihmisten ja suden välistä konfliktia on pyritty madaltamaan.

Tarkat DNA-näytteiden perusteella tehdyt kanta-arviot ovat tästä näkyvin tulos. DNA-näytteiden avulla on kevään 2013 ja syksyn 2016 välillä pystytty tunnistamaan Varsinais-Suomessa sekä maakunnan raja-alueilla yhteensä 78 erillistä susiyksilöä.

Susikanta on kasvanut maakunnassa tasaisesti viimeisen 10 vuoden ajan.  Maakunnassa on tällä hetkellä (joulukuu 2016) Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan 5 susilaumaa, joista 3 maakunnan rajoilla. Lisäksi susia on pysyvästi havaittu myös muilla maakunnan alueilla.

Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunta pitää sosiaalisesti perusteltuna, että talven 2017 ja 2018 aikana harjoitetaan suden metsästystä maakunnan susilaumoissa. Samalla kun metsästys on lisännyt susien arkuutta, on myös ihmisten susipelko vähentynyt.

Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan puheenjohtaja, Maakuntaneuvos Juho Savo