Varsinais-Suomen lapsikohtaloita, osa 2

Porissa ilmestyneen Satakunta –lehden julkaisuja:

30.7.1881

Susi on taas tappanut lapsen

Torppari Isak Hartman’in Wehmalaisten kylässä, Karjalassa, 9 wuotias poika on joutunut suden saaliiksi t.k. 22 p. Onneton oli marjoja poimimassa nuoremman weljensä kanssa, kun peto hänet kohtasi ja tappoi. (s. T.)


6.8.1881

Sudet syöneet lapsen,

tietysti Turun puolella, niin täytyy taas Turun lehtien mukaan kertoa, waikka kauhistuukin mieli tuota tehdessä. Waahdon kappelissa Maskun pitäjää on on susi wiime sunnuntaina kello 3 iltapäiwällä wienyt kahden wuoden wanhan lapsen Lawamäen yksinäisen talon eteisestä. Seuraawana aamuna löydettiin lapsen toinen kenkä ja sukka sekä muutamia jäännöksiä ruumiista. (U.S.)

 

20.8.1881

Suden sumatöitä wieläkin.

Kalelan kylässä Karjalan kappelia on susi jälleen saanut saaliikseen lapsen. Torppari Nummelin’in waimon ollessa t.k. 15 p:nä päiwällisaikaan 5 wuotiaan poikansa kanssa torpan edustalla, tuli susi, ryösti lapsen melkein äidin käsistä ja wei likeiseen metsään. Wielä ei ole mitään tähteitäkään lapsesta löydetty, waikka heti tapauksen jälkeen etsimään ruwettiin.

 

27..8.1881

Eura elok. 25 p. 1881

Susia on alkanut täälläkin liikkua. Niinpä tuonoisella wiikollaki otti hukka erään torpan laumasta Lapintien warrella parhaan oinaan ja kantoi rytkitti metsään olallansa waikka torpan waimo oli paikalla. Puhutaan, että Honkilahdella olisi kadonnut toisellakymmenellä olewa poika hewosenhaku-matkalla. Pelätään, että susi on hänen syönyt.

 

17.9.1881

Wielä, wielä suden kauhutöitä.

Uusi hirmusanoma kuuluu taas Karjalan korpimaista. Wiime maanantaina puolipäiwän aikaan syöksyi susi Forström’in torpan, Waltalan kylässä, 9 wuotisen paimenpojan kimppuun ja wei hänet saaliikseen. Kun poikaraukan ruumis sitten löydettiin, oli sen yläpuoli syötynä ja alapuoli pahoin raadeltu. Tämä kamala tapaus sanotaan kohdanneen eräällä niittymaalla Karjalan kappelin ja Mynämäen emäseurakunnan rajalla. ” Niin on meille tästä asiasta kerrottu taholta, mutta meitä kummastuttaa kowin, että semmoisessa paikkakunnassa, missä on tennyt niin monta tuhotyötä, kuin Karjalassa, yhdeksänwuotias poika lähetettäisiin karjaan. Jos sen on totta, ei silloin ihmishengelle suurta arwoa anneta.” (S.T.)

 

8.10.1881

Lapsi jälleen suden saaliina.

Wahdolta kirjoitetaan meille: tämän kuun 9 p:nä tapahtui täällä taas yksi noita kauheita ja surettawia kohtauksia, jotka täällä Länsi-Suomessa owat jo melkein jokapäiwäisiä, että susi klo 12:sta ja 1:den wälillä päiwällä saaliiksensa wei Askaisten Luukan lampuodin 5-wuotiaan pojan, jonka ruumis sitte iltahämärässä löydettiin parin wenäjän wirstan matkalla talosta. Keskipaikalla ruumista oli läpitse purtu, muuten sentään kajoamatta. Takaa ajajien ampuminen ja melu kai tekiwät, että pedon täytyi siihen jättää saaliinsa. Mainittu talo sijaitsee kunnan läpi kulkewan maantien warrella, jossa mainittu poika oli toisen saman ikäisen pojan kanssa.

Samana päivänä toisessa kylässä ahdisti susi myös erästä 12-wuotiasta tyttöä, josta tyttö töintuskin itsensä pelasti. Apua, pikaista apua tähän tarwitaa. (S.T.)

 

4.12.1880

Susien häwittämisen edistämiseksi Turun läänissä on keis.senati waltuuttanut kuwernörin sanotussa läänissä siinä tapauksessa, että joku tahi jotkut henkilöt ennen 1 p:ää heinäkuuta Wehmaan, Mynämäen, Maskun, Piikkiön tai Halikon kihlakunnissa mainittawammassa määrin edistäisi sanottujen petojen häwittämistä, jokaisessa eri tapauksesa ehdottamaan ylimääräistä palkintoa mainituille henkilöille.

 

Lähde: Hukka huutaa, Pentti Mäensyrjä, Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1974