Varsinais-Suomen lapsikohtaloita, osa 1

Satakunta -lehti, 22.5.1880:

Taas suden uhri

Pruukkalan kappelissa lauantaina t.k. 15 p. kello 6 aikaan ehtoolla hyökkäsi susi Karwiaisten kylässä torppari Jaakko Laiwan 3 wuotiaan tyttölapsen kimppuun, hänen leikitellessään ainoastaan muutaman sylen matkalla asuntohuoneesta, tempasi saaliiksensa ja katosi metsään. Takaa-ajaessa löydettiin ainoastaan waatteen rääpäleitä. Muutamaa tuntia ennen oli luultawasti sama susi saman kylän Ristimäen torpassa tunkeutunut lapsijoukkoon, josta wanhempain apuun ehdittyä kuitenkin tuli karkoitetuksi. Näin kertoo eräs lähettäjä S:ssa T:sta.

 

 

 

 

Lähde: Hukka huutaa -kirja:

PUNAHILKKA, SUSI JA METSÄSTÄJÄ

-         Susi wienyt kolmannen lapsen. Toissa maanantai-aamuna noin kello 8 ja 9 wälillä lähti kaksi pienokaista poikaa, joista yksi oli 8 ja toinen 6 wuoden ikäinen, kodissansa Turwan töllistä Hämeenkyrön pitäjässä muutaman sylen päässä töllistä olewalle niitylle ruohoja repimään. Hetkisen perästä tuli nuorempi pojista hengästyneenä ja kowasti peljästyneenä tuskin sanaa saaden suustaan kotiin ilmoittamaan, että susi oli wienyt weljensä. Tämän hirmuisen sanoman kuultuaan riensi heti yksi henkilö naapuriin ilmoittamaan onnettomuutta. Wäkeä kokoontuikin pian ja lähdettiin jälkiä myöten etsimään, jotka hywin tuntuiwatkin wetisessä niitussa, waan tuokion perästä löysi erän koira pensaan juurelta ainoastaan housut ja wyön, jotka pojan isä tunsi poikansa omiksi. Susi luullaan olewan ilwessuden lajia ja sama, joka Pirkkalassa ja Ylöjärwellä ryösti lapsen kummassakin. (T.S.)

 

Tämän melko koruttoman ja pelkistetyn uutisen olen merkinnyt talteen Oulun Wiikko-Sanomia –lehdestä, joka oli julkaissut sen kesäkuun 30. päivänä vuonna 1877. Tämä oululaislehti puolestaan lienee lainannut sen Turun Sanomista, sillä ajan tavan mukaan merkittiin lainattuun uutiseen kirjaimilla sen lehden lyhennys, jossa alkuperäinen uutinen oli ollut.

Joka tapauksessa juuri tämä uutinen oli se, joka avasi oman lukunsa melko karmealle ja yhteiskunnassamme ainuytlaatuiselle punahilkka, susi ja metsästäjä –asetelmalle. Tämä kolmen lapsen surmasta kertova uutinen oli lajissaan ensimmäinen, sillä siihen saakka olivat uutiset kertoneet susista, jotka tosin olivat uhanneet ihmisiä käymättä näihin kuitenkaan käsiksi. Ulkomailta saapuneissa uutisissa tosin kerrottiin tapauuksista, joissa sudet olisivat ottaneet saaliikseeen jopa täysikasvuisia miehiäkin, mutta yleensä niihin uutisiin lienee vielä tänä päivänäkin syytä suhtautua tietyllä varauksella.

Mutta tästä 30.6.1877 julkaistusta uutisesta alkoi kuitenkin kehittyä sellainen tapahtumavyöry, että se pelkistyi loppujen lopuksi ainakin 24 lapsen hengenmenetykseen marraskuun 12. päivään 1881 mennessä. – Myskin sudet saivat osuutensa, sillä valtio uhrasi näihin ihmissyöjäsusiin valtavan summan rahaa kustantamalla sekä armeijaa että Venäjältä tuotettuja ammattipyytäjiä eli lukasheja Varsinais-suomen susijahteihin.

Jostakin ihmeellisestä syystä on sitten kehkeytynyt legenda jostankin yli-ikäisestä yhdestä naarassudesta, jonka tilille nämä lapsiuhrit on kirjattu. Todellisuudessa lukashien, kaartilaisten ja paikkakuntalaisten toimesta saatiin tapetuksi tusinan verran susia ja puolet näistä oli vanhoja yksilöitä, jotka kaikki sopivat erittäin hyvin ihmissyöjäyksilöiksi.

Lapsia surmanneet sudet on viety meillä kirjoihin vuosilta 1881-1882 ja eri tietoteoksiin viedyissä susia koskevissa tiedoissa on päädytty nimenomaan 22 lapseen. Alun perin tämä tieto lienee otettu professori J-A-Palmenin pitämistä tilastoista, jotaka eivät tältä kohdin kuitenkaan ole aivan vesitiiviit.

Nämä kolme ensimmäistä lasta, jotak susien uhriksi joutuivat, saivat eräänlaisen joukkoliikkeen aikaan lähinnä Hämeessä. Suden pyyntiin lähdettiin uudella innolla ja jotakin nykyaikaista tässä puuhassa oli nähtävissä. Tammikuun 5. päivän lehdessä vuodelta 1878 oli seuraava tästä kertova uutinen:

 

-         Petoeläinten häwittämisosakeyhtiö on T.S:n mukaan äskettäin perustettu Tampereella. Susikaha on laitettu Yläjärwelle, jossa sudet owat wieneet useat lapset. Syötiksi susikahaan on markkinoilta ostettu kunnottomia hewosia.

Susien pyyntiä harrastettiin monilla paikkakunnilla ja pyyntivälineinä käytettiin yleensä sudenkuoppia ja susitarhoja. Nämä passiiviset pyyntivälineet näyttivät jollakin tavalla soveltuvan nimenomaan susille ja joskus niistä saatiin saalistakin. Mielenkiintoisin oli tämä saalisuutinen, joka julkaistiin Oulun Wiikko-Sanomissa syyskuun 3. päivänä vuonna 1878.

Hämeessä on susikuopasta saatu susi, joka kuonosta hännänpäähän sanotaan olleen 5 kyynärää pitkä. Tmän suden luullaan eläissään wieneen lapsiakin.

Kukaan ei voi koskaan mennä sanomaan sitä, että juuri tämä susi olisi ollut se pahantekijä, johon vuoden 1877 puolella julkaistu uutinen liittyisi. Mutta tämän suden valtava koko ihmetyttää. Tuo viiden kyynärän pituus edellyttää ainakin kolmea metriä, joten on ollut eräänlainen lajinsa mammuttiedustaja. Kahden metrin susikin on jo mitä melkoisin peto – puhumattakaan sitten sudesta, johon löytyi vielä metri lisää pituutta.

Mutta tämän jälkeen vasta alkoikin varsinainen ihmissyöjäsusien esiintyminen. Tämän jälkeen olen sanomalehtiuutisista löytänyt vielä ainakin 21 lasta, joista olen lainannut seuraavan uutisketjun. Vuoden 1879 puolella olleet tapaukset olen ottanut Oulun Wiikko-Sanomista. Tämän lehden lakattua tuon vuoden lopulla ilmestymästä, jatkoin tutkimustyötä käyttämällä lähdeaineistona Satakunta –nimistä Porissa ilmestynyttä sanomalehteä.

Päivämäärät uutisen päällä ovat julkaisupäiviä, sillä varsinaisia tapahtumapäiviä olisi ollut melko vaikea sijoittaa kaikissa tapauksissa kohdalleen.

Ja tällainen tämä paalulta paalulle etenevä murheitten taival sitten kokonaisuudessaan oli:

25.1.1879

- Susi tappanut lapsen.

Wbl. kertoo, että susi joulu-iltana tappoi Ylistarossa erään torpparin 9-wuotiaan tytön, joka oli tiellä läheisestä torpasta kotiansa tulossa. Susi oli purrut lasta kurkkuun ja sitten laahannut metsään ja peittänyt lumeen, josta hätähuudon kuulleet löysivät hänen jo kuolleena.

 

31.1.1880

 - Suden uhriksi joutunut.

Sunnuntaina tammikuun 19. p. tapahtui se harwinainen onnettomuus Uudenkirkon (Kalannin ) pitäjässä Wlluan kylässä, että kaksi sutta sydänpäiwällä, noin k:lo 12 ja 1 wälillä, ottiwat kynsiinsä erään Jussin talon maalla asuwan räätälin Hörnbergin yhdeksättä käywän pojan Karl’en ja ennättiwät syödä sen mainitun torpan lähistössä niin, ettei olllut enään, kun apuun ehdittiin, muuta jäljellä lapsesta, kuin pää, oikea käsi ja wasen jalka. – Suden, jotka kerran saawat maistaa ihmisen lihaa, tulewat hywin waarallisiksi pedoiksi.

 

1.5.1880

- Susi wei lapsen.

Wiime sunnuntaina kello 3 j.p.p. tapahtui Tasasen talossa Kaitaraisten kylässä Nousiaisten pitäjässä seuraawa surkia tapaus. Torppari Tapomäen kolme lasta oli ulkona wähän matkaa kotoansa, kun äkkiä susi syöksi metsästä heitä kohden. Wanhin lapsi, 12 wuotias poika, otti nuorimman syliinsä, mutta keskimäisen, 7 wuotiaan tytön wei susi myötänsä. Myöhemmin ehtoolla löydettiin metsästä lapsen hame ja toinen kenkä.

Toissa perjantaina wähä wailla kello 2 päiwällä söiwät sudet Laitilan pitäjän Wiikaisten kylän torpparinpojan Peter Wiikin 2,5 wuoden ikäisen tyttölapsen Johanna Josefinan, joka leikitteli 6 wuoden wanhan sisarensa kanssa 45 syltä kaukana torpan tuwasta. Samana iltana, sitten kun miesjoukolla kauwan haettiin, löydettiin kuolleen tytön pää ja wähän lyynmuruja noin parin kolmen wirstan päästä metsässä. Kengät, sukat ja wähän muita waatteita löydettiin likempänä torppaa. (S.T.)

 

22.5.1880

- Taas suden uhri

Pruukkalan kappelissa lauantaina t.k. 15 p. kello 6 aikaan ehtoolla hyökkäsi susi Karwiaisten kylässä torppari Jaakko Laiwan 3 wuotiaan tyttölapsen kimppuun, hänen leikitellessään ainoastaan muutaman sylen matkalla asuntohuoneesta, tempasi saaliiksensa ja katosi metsään. Takaa-ajaessa löydettiin ainoastaan waatteen rääpäleitä. Muutamaa tuntia ennen oli luultawasti sama susi saman kylän Ristimäen torpassa tunkeutunut lapsijoukkoon, josta wanhempain apuun ehdittyä kuitenkin tuli karkoitetuksi. Näin kertoo eräs lähettäjä S:ssa T:sta.

 

14.8.1880

- Wieläkin yksi lapsi suden saaliiksi.

A.P. kertoo: Wihtamäen kylässä Mynämäen pitäjässä hyökkäsi muutamia päiwiä tapkaperin susi kahden tytön päälle, jotka läksiwät karjaa eräästä metsästä hakemaan. Wanhempi heistä, 15 wuotias, pääsi juoksemalla pakoon, mutta nuorempi, 10 vuotias joutui suden kynsiin, joista kuitenkin kerran pääsi irti, jälleen niihin joutuakseen. Seuraavana päiwänä löydettiin hänen pahasti raadelty ruumiinsa.

 

16.10.1880

- Susi on jälleen surmannut lapsen.

Sanomille Turusta tulleen tiedon mukaan oli tämä peto wiime torstaina tawannut pienokaisen lapsen erään torpan maalla lähellä Laitilan keskitevaria. Lapsi oli myöhemmin löydetty pahasti rewittynä ja molemmat jalat irroitettuna ruumiista.

 

23.10.2880

- Taaskin lapsi suden saaliiksi

Kolme- tai neljä-wuotias tyttö on, kuten A.N. kertoo, wiime wiikolla Paimion pitäjän Tomeron kylässä joutunut suden suuhun. Ennen kuin apuun ehdittiin oli peto repinyt lapsen palasiin, syönyt sen sisälmyksent ja juossut tiehensä. Hirweätä!

 

24.12.1880

- Wieläkin susista

Joku wiikko takaperin oli muuan 11-wuotias poika ollut Somerolla menossa talosta noin kiwenheiton matkalla olewaan riiheen. Tällä matkalla susi karkasi hänen kimppuunsa ja alkoi raahata metsää kohden. Poika sattui kuitenkin saamaan aidasta kiinni ja jaksoi siitä pitää kunnes hänen huutoihinsa talosta apua riensi. Susi silloin päästi pojan ja pötki tiehensä; mutta poika on sittemmin haawoista kuollut.

 

28.5.1881

- Taaskin lapsi suden saaliiksi

Matkustajain kertomuksen mukaan ilmoittaa A.U. sen kamalan sanoman, että Mynämäellä äskettäin on joutunut eräs wiisivuotias tyttölapsi suden saaliiksi. Siis kaksi lasta jälleen Länsi-Suomessa melkein samaan aikaan petojen uhriksi!

 

2.7.1881

Lapsi suden saaliina

Wiime maanantai-iltana, tämän kuun 20 p., lähti eräästä Nousiaisten pitäjän Walpperin kylän metsätorpasta ykseksänwuotias poika torpan hewosta noutamaan läheisestä metsähaasta. Kun paikka oli lähellä eikä poikaa kuulunut palaawan, lähtiwät wanhemaat, pahaa aawistaen , poikaa etsimään, ja kauhuksensa löytäwätkin he enää lapsestaan waan hänen puukenkänsä, muutamia werisiä waatteenrepaleita ja suitset, joilla hewonen oli tuotawa. (U.S.)

 

16.7.1881

Suden saaliiksi

on taaskin joutunut yksi lapsi, kuten A.U:lle kirjoitetaan Yläneeltä. Wiime kuun 29 p. oleskeli torpparin Niittumaan 4 wuoden wanha poika sisarensa kanssa torpan lähistöllä, joka on Laajoen kylässä Karjalan kappelissa. Metsästä hyökkäsi silloin susi, joka wei pojan mukanaan. Sittemmin löydettiin lapsen raadeltu ruumis muutamassa suossa.

 

23.7.1881

- Taaskin lapsi suden saaliina

 - jokohan wihdoin viimeinen. A.P. kertoo, että wiime perjantaina 15 p. tätä kuuta kello 7 ja 9 wälillä illalla susi söi lapsen, 7 wuoden wanhan pojan Hakalan torpasta Nousiaisten pitäjässä lähellä Karjalan kappelin ja Mynämäen rajaa. Poika oli lähtenyt kotiin palaawaa äitiänsä wastaan ja siten joutui hän pedon saaliiksi. Metsästä löydettiin waan pää ja yläosa ruumista. Surmaajakin nähtiin, waan aseettomat ihmiset eiwät woineet sille kostaa tuhotyötä.