Kansanedustaja Hoskonen: Käynnistettävä tutkimus Luonnonvarakeskuksen virkamiesten toiminnasta susiasiassa

Hannu Hoskonen, Ilomantsi, 27.1.2016:

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Susien määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti.Varsinkin Pohjois-Karjalan maakunnan alueella susihavainnot ovat arkipäivää.

Ilomantsissa susien suuhun on joutunut hyvin monta koiraa viime syksyn ja talven aikana.

Huolestuttavinta asiassa on se, että sudet liikkuvat talojen pihapiireissä ja jopa kuntakeskusten taajama-alueilla.

Pohjois-Karjalan kunnista ainakin Tohmajärvellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Ilomantsissa on lapsille järjestetty koulukyytejä susien aiheuttaman uhkan takia.

 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ja petoyhdyshenkilöt ovat lukuisia kertoja raportoineet Luonnonvarakeskuksen virkamiehille susien aiheuttamasta uhkasta. Tietoja on kirjattu vakiintuneen käytännön mukaan Tassu-tietokantaan. Luonnonvarakeskuksen virkamiehet ovat kuitenkin väheksyneet toistuvasti maakunnista tulevia susihavaintoja todeten niiden olevan liioiteltuja tai peräti valheellisia.

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Markku Kejonen kävi 7.1.2016 puhelinkeskustelun Luonnonvarakeskuksen kenttämestari Reima Ovaskaisen kanssa. Tuon keskustelun aikana Ovaskainen väitti, että Pohjois-Karjalan metsästäjäliitto valehtelee susien määristä. Käydyn keskustelun jälkeen 11.1.2016 tehtiin Ilomantsin ja Tuupovaaran alueen yhdelle reviirialueelle tarkastus.

Tarkastuksessa olivat mukana Luonnonvarakeskuksen kenttämestarit Seppo Ronkainen ja Reima Ovaskainen sekä metsästäjien edustajina ensihoitajat Ari Turunen ja Jani Kiiski Ilomantsista ja rajavartija evp. Alpo Turunen Tuupovaarasta. Tarkastuksessa havaittiin reviirialueella viisitoista (15) sutta, mikä on noin kolme kertaa suurempi määrä, mitä viranomaisten mukaan susia alueella on.

Tarkastuksessa mukana olleet totesivat lukumäärän olevan riidaton ja yksiselitteinen. Luku kirjattiin myös Tassu-tietokantaan. Tarkastuksen jälkeen on julkisuudessa liikkunut epäilyjä tarkastuksen oikeellisuudesta. Luonnonvarakeskuksen virkamiehet ovat vetäytyneet tietämättömäksi asiasta ja antaneet suosiolla virheellisten tietojen levitä.

 

Arvoisa eduskunnan oikeusasiamies. Vetoan Teihin, että käynnistätte välittömästi tutkimuksen Luonnonvarakeskuksen virkamiesten toiminnasta susiasiassa. Hallintomenettelylain ja virkamieslain mukaan virkamiehen tulee noudattaa lakia, hoitaa tehtäviään rehellisesti ja suojata oikeusjärjestyksen mukaisia odotuksia.

Perustuslakimme mukaan jokaisella kansalaisella on oikeus turvalliseen asuinympäristöön.  Jatkuva vääristely susikannan todellisesta koosta on johtanut tilanteeseen, jossa maaseudun ihmisten turvallisuus on uhattunaylisuureksi kasvaneen susikannan takia.

Tilanne maaseutukylissä ja myös kuntakeskuksissa on susien takia uhkaava ja tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä viranomaisilta, jotta mitään peruuttamatonta ei pääse tapahtumaan.

 

Ilomantsissa tammikuun 27. päivänä 2016

Hannu Hoskonen, kunnanvaltuuston pj, kansanedustaja