Koirasusien tarhaaminen Juvalla, 21.5.2014

KK 391/2014 vp - Reijo Hongisto /ps., 21.5.2014:

Eduskunnan puhemiehelle

Onko hallitus tietoinen siitä, onko susia siirretty Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoista Finnish Wolf Hybrid Association ry:n tarhaan, ja jos on siirretty, niin kuinka monta sutta on samaan aikaan ollut tarhassa sekä täyttääkö em. tarha nykyisin voimassa olevat eläintarhaluvan edellytykset, ja jos ei täytä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Lue koko kysymys:

Julkisuudessa olleen tiedon mukaan Juvalla toimii vuonna 1998 perustettu, susihybriditoimintaa harjoittava Finnish Wolf Hybrid Association FWHA ry. Vuonna 1998 Itä-Suomen lääninhallitus myönsi yhdistykselle silloisten eläintarhasäädösten mukaisen eläintarhaluvan, joka oikeuttaa pitämään tarhalla enintään kahta sutta. Lupa on edelleen voimassa.

Samana vuonna maa- ja metsätalousministeriö antoi luvan siirtää kaksi sutta Ranuan eläinpuistosta FWHA ry:n tarhaan, ja vuonna 2002 siirtoluvan sai kaksi Ähtärin eläinpuiston sudenpentua. Saamani tiedon mukaan lupapäätöksissä mainittiin, että susien lastaus ja kuljetus tulee tehdä niin, etteivät ne karkaa.

Juvan-Mikkelin alueelta on poistettu suurriistavirka-apuna suden ja koiran risteymiä vuosina 2005 ja 2012. Vuonna 2005 poistettu susihybridi ja sen susipari ehtivät raadella kymmeniä kotieläimiä ennen hybridin poistamista. Yksi metsissä viikkokausia vapaana juossut koirasusi-risteymä poistettiin FWHA ry:n tarhan lähialueelta.

 

Eri medioissa on käyty keskustelua siitä, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö ei ole peruuttanut FWHA ry:lle myöntämäänsä susien siirtolupaa ja eläintarhalupaa, vaikka yhdistyksen tarhalta on todistettavasti karannut eläimiä maastoon. Yleisen käsityksen mukaan nimenomaan eläintarhat on rakennettava ja varusteltava siten, että tarhassa olevat eläimet eivät missään olosuhteissa voi karata tarhan ulkopuolelle.

Keskustelua on käyty myös siitä, miten on mahdollista, että kun yhdistykselle on myönnetty lupa pitää enintään kahta sutta, niin yhdistys on saanut siirtoluvan kahdelle sudelle vuonna 1998 ja kahdelle sudenpennulle vuonna 2002, vain 4 vuotta myöhemmin. Kuinka monta sutta tarhassa on samanaikaisesti ollut?

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä, onko susia siirretty Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoista Finnish Wolf Hybrid Association ry:n tarhaan, ja jos on siirretty, niin kuinka monta sutta on samaan aikaan ollut tarhassa sekä täyttääkö em. tarha nykyisin voimassa olevat eläintarhaluvan edellytykset, ja jos ei täytä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

 

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2014

Reijo Hongisto /ps