Susikannan hoitosuunnitelma ja kansalaisten kuuleminen, 2.9.2014

KK 619/2014 vp - Reijo Hongisto /ps ym., 2.9.2014:

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomen Riistakeskus tekee maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta susikannan hoitosuunnitelmaa.

Hoitosuunnitelman päivittäminen on maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksen mukaan ministeriölle eräs kuluvan vuoden merkittävimmistä hankkeista.

Suunnitelman tavoitteena on "löytää ratkaisuja, joilla voidaan vastata ihmisten kokemaan huoleen ja vahinkoihin sekä turvata susikannan säilyminen."

Ihmiset ymmärtävät asian niin, että ministeriön tavoitteena on pelkästään levittää susikantaa nykyistä laajemmille alueille.

Jos ministeriö haluaisi aidosti löytää ratkaisuja, joilla voitaisiin vastata ihmisten kokemaan huoleen ja vahinkoihin, niin tiedotus- ja keskustelutilaisuudet olisivat julkisia ja yleisölle avoimia.

Nyt tilaisuudet järjestetään täysin yleisöltä salassa ja tilaisuuksiin pääsevät osallistumaan vain kutsutut henkilöt.

 

Kansalaisten on vaikeaa ymmärtää hoitosuunnitelman ympärillä olevaa salamyhkäisyyttä, sillä hoitosuunnitelma koskee kymmeniätuhansia kansalaisia ja suunnitelmaa koskevaan "työpajaan" saa kutsun vain muutama henkilö.

Monet kysyvät, kuinka tämä voi olla mahdollista ja millä perusteilla "työpajoihin" kutsutut on valittu. Esimerkkinä salamyhkäisestä toiminnasta on mainittu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa.

Näitä laajoja maakuntia koskeva tilaisuus järjestetään 9.9.2014 Perhossa, mutta yleisö ei tiedä, missä tilaisuus on ja keitä sinne on kutsuttu.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko maa- ja metsätalousministeriön toiminnasta vastaava valtioneuvoston jäsen tietoinen susikannan hoitosuunnitelman päivittämisestä ja siitä, että päivittämiseen oleellisesti kuuluvaa kansalaisten julkista kuulemista ei suoriteta ja

mihin toimiin ministeri aikoo ryhtyä, jotta susikannan hoitosuunnitelmaa ryhdytään valmistelemaan nykyistä huomattavasti julkisemmin?

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2014

Reijo Hongisto /ps

Pirkko Mattila /ps

Lauri Heikkilä /ps