Espanjassa vaikea susihybridiongelma

El Comercio, suomennos Johanna Heikkilä, 20.12.2017:

Nyt Espanjassa on tartuttu uhkaan, jota koiran ja suden risteymät aiheuttavat luonnolle ja karjankasvatukselle. Syyskuussa Pohjois-Espanjassa, Asturian itsehallinnollisessa maakunnassa (aikaisemmin Oviedon maakunta) käynnistettiin susien ja risteymien vapaa metsästysaika. Toki tätä erilaiset järjestöt yrittävät estää vetoomuksin ja uhkaillemalla EU-kanteluilla. Tuttua?

Susijahdille avattiin myös suojelualueet, jotka muodostavat kolmanneksen Asturian pinta-alasta. WWF on ottanut yhteyttä alueen presidenttiin Javier Fernandeziin estääkseen jahdin. Syynä mm. se, että susijahdissa ei ollut rajoitettu poistettavien eläinten ikää, sukupuolta tai määrää.

Espanjassa Duero-joen pohjoispuoliset alueilla, johon Asturiakin kuuluu, susi on Habitaattidirektiivissä liitteessä V.

Asturiassa keskeisenä elinkeinona on ollut monipuolinen karjankasvatus vuoristoniityillä.

 

Susien ja risteymien aiheuttamat tuhot suurimmat vuosikymmeniin

Pelkästään Picos de Europa -nimisellä luonnonsuojelualeella arvioidaan elävän jopa 60 sutta. Karjankasvattajat hoitavat aluetta laiduntamalla siellä karjaa. Sudet ja risteymät tappoivat vuoden 2016 aikana 230 kotieläintä, näistä mm. 92 lammasta, 56 vasikkaa ja 5 hevosta. Hankalasta vuoristomaastosta on vaikea kerätä tietoja ja näytteitä kadonneista kotieläimistä.

Mikäli mukaan lasketaan kotieläimet, jotka katosivat tai joiden kuolinsyy ei ole aivan selvä, luku nousee 353:een.

Petojen tekemiä eläinvahinkoja on tilastoitu vuodesta 1986 ja nyt tuhot ovat suurimmat.


Tutkijat ovat tunnustaneet alueen hybdidiongelman ja kuvaavat sitä jopa vaikeammaksi kuin epäilivät

Suden ja koiran risteymät syntyvät pääosin villiintyneen uroskoiran ja naarassuden pentuina. Heillä on myös kiinnostavia havaintoja siitä, miten hybridipennut säilyvät sekalaumassa elinvoimaisina.

Genetic evidence for multiple events of hybridization between wolves and domestic dogs in the Iberian Peninsula. Molecular Ecology. Volume 20, Issue 24, pages 5154–5166, December 2011

Raquel Godinho, Luis Llaneza, Juan C. Blanco, Susana Lopes, ym. 

Espanja on ”oiva” maa tutkijoille tehdä tutkimusta suden ja villiintyneiden koirien välisistä risteymäprosesseista. On arvioitu, että vuosittain siellä hylätään 87 000 koiraa, maassa on reippaasti yli 2300 sutta ja hankalan maaston vuoksi karjaa on pakko laiduntaa vapaasti.

Espanjassa on myös oma sanansa sille, kun sudet tappavat kerralla enemmän kotieläimiä, kuin jaksavat syödä. Se on ”lobadas”.


Espanja esitti EU:n ympäristöneuvostolle, että susi siirrettäisiin koko maassa liitteeseen 5

Jo 2012 Espanja haluasi muutoksen suden suojelustatukseen ja ryhtyä vähentämään susia. Espanja esitti EU:lle, että kaikki maan sudet siirrettäisiin luontodirektiivin liitteeseen 5, sillä petokanta oli kasvanut hallituksen perusteluiden mukaan yli kantokyvyn. Asiaa hankaloittaa, että osassa maata sudet on luokiteltu tiukasti suojelluksi lajiksi luontodirektiivin liitteen 4 edellyttämällä tavalla. Espanja esitti EU:n ympäristöneuvostolle, että susi siirrettäisiin koko maassa liitteeseen 5.

Muutosta ei tullut.

  

Lue alkuperäinen artikkeli:

Susi tappoi 230 karjan päätä vuonna 2016 Picos Parkissa

El lobo mató a 230 cabezas de ganado en 2016 en el Parque de Picos, El Comercio, 9.3.2017

http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201703/09/lobo-mato-cabezas-ganado-20170309000537-v.html