Taajamasusi ry - muutos Suomen susipolitiikkaan

Suomen susialueiden asukkaat ovat perustaneet 11.4.2012 yhdistyksen, jonka tarkoituksena on tiedottaa susiin liittyvistä asioista. Yhdistyksen nimi on Taajamasusi ry ja toimialueena on koko Suomi. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan Suomen susipolitiikkaan siten, että asuinalueiden lähellä liikkuvat sudet saadaan poistettua ja parannettua siten ihmisten turvallisuutta. Yhdistys pyrkii toiminnallaan ehkäisemään suden aiheuttamia uhkatilanteita.

Suurpedot pitää voida poistaa laillisesti taajamista, kyliltä ja pihoilta, sekä alueilta, joilla ne aiheuttavat haittaa kotieläimille tai luontoon ja karjankasvatukseen liittyville elinkeinoille tai turvattomuutta luonnossa liikkuville ulkoilijoille, retkeilijöille, koiraharrastajille, marjastajille ja sienestäjille.

Liity jäseneksi ja auta muuttamaan Suomen suurpetopolitiikkaa.