Susien siirtoistutukset julkisuuteen!

Maa- ja metsätalousministeriön suurpetokomitealla ja Luonto-Liitolla oli yhteisiä susien siirtoistussuunnitelmia jo vuonna 1998 (TS Extra 7.3.1998), joihin oli EU-rahoitustakin tiedossa. Siirtoistutuksia on nyt todistettu tapahtuneen Venäjän puolella lähellä maamme rajaa. On olemassa vakavasti otettavia viitteitä siitä, että siirtoistutuksia on toteutettu epävirallisesti myös Suomessa.

Kaikkia, joilla on jotain tietoa susien siirtoistutuksista Varsinais-Suomessa tai muualla Suomessa, pyydetään mahdollisimman pian ottamaan yhteyttä Taajamasusi ry:n edustajaan, jotta asia saadaan selvitettyä.

Raine Hiippavuori, puh. 0500-833 802


Ks. lisää aiheesta: Jukolan poikien perilliset suunnittelevat susi-Suomea