Poliisi ei tutki susien siirtoja

Vakka-Suomen Sanomat, Vesa Penttilä, 7.5.2013: 

Poliisi ei käynnistä esitutkintaa susien siirtoistutuksista Varsinais-Suomeen. Tutkintapyynnön teki taannoin Taajamasusi-yhdistys. Poliisin mukaan eri osapuolilta saadun tiedon perusteella ei ole tullut esille sellaisia seikkoja tai tapahtumia, joiden perusteella olisi syytä epäillä rikosta.

Lisäksi poliisi toteaa, että syyteoikeus on vanhentunut. Rikoslain mukaan metsästyslain säännösten rikkomisessa syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa.

Taajamasusi-yhdistys pyysi poliisia tutkimaan, onko Varsinais-Suomeen siirretty susia 1990-luvun lopulta lähtien. Lisäksi yhdistys esitti tutkintaa eläintarhojen susien kohtaloista ja pannoitetuista susista.

Suomen riistakeskus, Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto ja Ähtärin eläinpuisto toteavat vastineissaan, ettei Suomessa ole siirtoistutettu susia.

Riistakeskuksen mukaan susia ei ole tarpeellista siirtää paikasta toiseen, koska nuoret sudet levittäytyvät tehokkaasti uusille elinalueille. Riistakeskukselle ei ole tullut lupahakemuksia susien siirtoistutuksille. Lupahakemusmenettely koskee myös Suomessa toimivia eläintarhoja.

 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvara toteaa, että susien suuri liikkuvuus on varmistanut kannan levittäytymisen koko Suomeen. Sen sijaan Suomessa on siirretty viisi karhua ja 16 ahmaa.

Ähtärin eläinpuiston vastineessa todetaan etteivät eläinpuistot ole olleet tekemisissä luonnonvaraisten suurpetokantojen hoidon kanssa. Lausunnon mukaan eläinpuistot tiedottavat avoimesti toiminnastaan ja eläinkantojen ylläpidosta. Toisinaan susia joudutaan lopettamaan eläinpuistoissa eri syiden vuoksi.