Pihasusia Lapin kylässä Raumalla

Taajamasusi, 16.3.2017:

Lapin kylässä, Raumalla, liikkuu susi aivan asuintalojen pihoilla.

Sama yksilö tuntuu kiertävän parin viikon välein reittiä, joka kulkee asuinalueiden läpi. Petoyhdyshenkilöt ja Luken kenttämestari Antti Härkälä eivät ole katsoneet tarpeelliseksi tiedottaa asiasta alueen asukkaille.

Viimeksi tämä susi tuli kuvatuksi riistakameraan keskiviikkona 15.3. kohdassa, jonka läheisyydessä asuu lapsiperheitä. Edellisen kerran susihavaintoja oli kaksi viikkoa aiemmin, jolloin petoyhdyshenkilöt vahvistivat suden kulkeneen noin 30 asuintalon piha-alueen läpi.

 

 

Aiemmin susia kulki kaksi. Petoyhdyshenkilöiden tarkastamia havaintoja on tehty viime syksynä pitkin Lapin kirkonkylän pururataa. Kesyjä susia on nähty alueella päiväsaikaan, mm. aivan työtä tekevän kaivinkoneen vieressä. 

Jatkuvat suden pihakäynnit ja liikkeet kirkonkylässä huolestuttavat alueen asukkaita. Hämmästystä ja huolta aiheuttaa erityisesti se, etteivät viranomaiset tiedota asiasta eivätkä pyri ratkaisemaan alueen pihasusiongelmaa.

Toiveena on, että Lapin kylän asukkaita tiedotettaisiin alueella liikkuvasta suurpedosta ja että poliisi puuttuisi selkeään turvallisuusuhkaan tehokkaasti!

(Kuvassa sinisellä viivalla merkitty suden reitti pihojen läpi.)

(Kahden suden kulkema reitti pururataa pitkin.)