Poliisi: Susi tekee pihavierailun - miten pitäisi toimia?

Itä-Suomen Poliisi, 16.11.2017:

Susista huolestuneille kansalaisille ei ole aina selvää, minne sudesta tehdyt näkö- tai jälkihavainnot pitäisi ilmoittaa. Nyt kun mennään taas talvea kohti, saattaa pihapiireihin ilmestyä muun muassa suden jälkiä.

Miten minun pitää siinä tilanteessa toimia?

Kenelle niistä pitäisi ilmoittaa?

Pitääkö minun pelätä, jos pihaan ilmestyy suden jäljet?

Susien pihavierailut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Kaikkiin susien pihavierailuihin ei välttämättä liity akuutin hengen ja terveyden tai omaisuuden vaaraa, koska kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta.

Suden lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyy ihmisten karttaminen. Esimerkiksi suden ja ihmisen kohtaamistilanteissa, jossa petoeläin lähestyy ihmistä tai ei lähde poistumaan paikalta (jää kiertelemään / käyttäytyy uhkaavasti), on pidettävä sellaisena vaaran aiheutumisena, joka muodostaa poliisille välittömän toimintavelvollisuuden. Ole silloin heti yhteydessä hätäkeskukseen.

 

Poliisin lisäksi myös riistakeskuksella on oikeus määrätä suurpedoille karkotustoimenpiteitä tai viimesijaisena keinona lopettaa vaaraa tai merkittävää vahinkoa aiheuttava suurpeto. Sen vuoksi havainnoista ilmoittaminen viranomaisille on tärkeää, jotta voimme tarvittaessa puuttua suurpetojen toimintaan.

Pihavierailuksi lasketaan kaikki alle 100 metriä asuin- tai tuotantoeläinrakennuksesta tehdyt näkö- ja jälkihavainnot. Tyhjillään olevia vapaa-ajanasuntoja ei oteta huomioon.

Itä-Suomen poliisi on koonnut listan niistä tilanteista, jotka tulee aina ilmoittaa poliisille ja tilanteet, jotka tulee ilmoittaa ensisijaisesti muille toimijoille. Lista ei kata kaikkia inhimillisen elämän tilanteita, mutta se sisältää yleisimmät suurpetokonfliktit.

 

Hätäkeskus (p. 112):

– susi on aiheuttanut henkilövahingon

– susi on piha-alueella eikä poistu siitä tai jää kiertelemään lähiympäristöön

– susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti

– susi on loukkaantunut tai sairas

– susi on osallisena liikenneonnettomuudessa

– susi on aiheuttanut merkittävän koti- tai tuotantoeläinvahingon

 

Tuttu metsästäjä tai petoyhdyshenkilö:

Yön aikana suden tekemää pihavierailua (jälkihavainto) ei ilmoiteta poliisille. Ilmoita niistä tutulle metsästäjälle tai oman alueesi petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät riista.fi -sivuilta. Riistanhoitoyhdistysten nimeämät petoyhdyshenkilöt huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamisesta suurpetojen havaintojärjestelmään (TASSU). Jos susi on tehnyt yksittäisen koti- tai tuotantoeläinvahingon, ole ensisijaisesti yhteydessä alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiseen tai petoyhdyshenkilöön.

Poliisille ilmoitus tulee tehdä, jos et saa maaseutuelinkeinoasiamiestä kiinni tai jos omaisuusvahinko on merkittävä.

Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja (karhu, ilves ja ahma).

 

Suurpetoterveisin Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin eräyhdyshenkilöt