Vastaus kirjeeseenne koskien kaadettujen susien valokuvaamista

Poliisihallitus

Valvonta- ja hälytystoimintayksikkö

29.11.2013:

Kirje, ID-1551826986

2020/2013/4942

 

Kirjeenne Poliisihallitukselle 15.11.2013 

Kysytte kirjeessänne, mihin lakiin tai asetukseen perustuu se, että poliisi on kieltänyt susien metsästyksessä kaadettujen susien valokuvaamisen.

Kysymys lienee tilanteista, joissa poliisin on tehnyt poliisilain 25 §:n perusteella suden lopettamispäätöksen, jonka käytännössä toteuttaa suurriistavirka-apujärjestelmä (SRVA).

Mahdollisten vastakkainasetteluiden välttämiseksi suurpedon poistamiset on tarkoituksenmukaista toteuttaa vähäeleisesti ilman ylimääräistä julkisuutta.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että julkisella paikalla tapahtuvan valokuvaamisen kieltäminen ei ole lakiin perustumattomana mahdollista.

Jos valokuvaaminen joissakin tilanteissa kielletään, kiellon pitää perustua lakiin.

Yleisellä paikalla kiellettyä valokuvaamista on käsitelty esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa dno 1806/4/12, 28.5.2013.

 

Poliisijohtaja

Seppo Kolehmainen

 

Poliisitarkastaja

Timo AjasteKirje poliisihallitukselle 15.11.2013:

Susien metsästyksessä on ilmennyt, että poliisi on kieltänyt paikalla olleita valokuvaamasta kaadettuja susia ja dokumentoimasta niitä. Voisitteko toimittaa minulle tiedon siitä, mihin lakiin tai asetukseen tämä määräys perustuu.

Käsitykseni mukaan kuvaaminen on henkilökohtaisiin muistiinpanoihin verrattavissa oleva toimi, johon pätee sama laki kuin keskustelun nauhoittamiseen. Kuvaamisen kieltäminen jollain alueella edellyttäisi, että alue on yleisöltä suljettu ja kuvaamisen pitäisi tapahtua oikeudettomasti ja yksityisyyttä loukaten. Tästähän ei ole kyse.

Suomen Riistakeskus on vastineessaan minulle ilmoittanut, että he eivät estä kuvaamista!

Kaj Granlund

 

 Katso myös:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu dno 1806/4/12.pdf