Vehmaalla asutuksen ja ihmisten läheisyydessä liikkunut susi on lopettu poliisin määräyksellä

Poliisi, 29.5.2014: 

Lounais-Suomen poliisilaitos oli 28.4.2014 tehdyllä päätöksellä määrännyt Vehmaalla toistuvasti asutuksen ja ihmisten läheisyydessä valoisaan ai-kaan liikkuneen suden lopetettavaksi poliisilain 2:16 §:n perusteella.

Susi lopetettiin 28.5.2014 klo 23.08 aikaan tilanteessa, jossa susi havaittiin Vehmaan Tanilan kylässä sijaitsevan asuinkiinteistön pihassa. Poliisi käytti lopetusmääräyksen toimeenpanossa apunaan Vakka-Suomen riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijoita, jotka toimivat tilanteessa poliisia avustavina henkilöinä.

Poliisin antama alkuperäinen lopettamismääräys perustui Vehmaalla 21.4. (Heikolan kylä) ja 24.4.2014 (Akkusta-järven alue) tehtyihin petoyhdyshenkilöiden vahvistamiin susihavaintoihin. Todennäköisesti sama susiyksilö oli vieraillut valoisaan aikaan asuinrakennusten pihapiireissä sekä 21.4. havainnossa lisäksi oleskellut pitkän ajan peltoalueella, jossa oli ollut traktoreita peltotöissä sekä ihmisiä lähistöllä n. 100 metrin päässä.

Lopetusmääräyksen antamisen jälkeen sudesta tehtiin valoisaan aikaan useita vastaavanlaisia havaintoja, mm. 29.4., 30.4., 6.5. ja 25.5.2014. Sutta yritettiin jäljittää/lopettaa 29.4., 6.5. ja 25.5. tehtyjen havaintojen jälkeen siinä kuitenkaan onnistumatta. Kyseiset havainnot sudesta tehtiin Vehmaalla alueella, jonka halkaisija on n. 6 km.

 

Poliisin näkemyksen mukaan asutuksen ja ihmisten välittömässä läheisyydessä ja asuintalojen pihalla toistuvasti kulkevan suden käyttäytyminen ei ole sudelle lajityypillistä, ihmisiä karttavaa, käyttäytymistä. Etenkin, jos ihmisten elinpiirissä kulkeminen tapahtuu valoisaan aikaan. Kyseisen yksilön käyttäytymisen perusteella on syytä epäillä, että kyseessä voi olla laumasta vieroitettu yksilö, jonka mahdollisuudet hankkia ravintoa ovat vaikeutuneet ja siksi se ravintoa hankkiakseen hakeutuu ihmisasutuksen läheisyyteen.

Suden toistuva liikkuminen asuinkiinteistöjen pihoissa sekä näyttäytyminen ihmisten läheisyydessä on merkki siitä, että kyseinen susiyksilö on menettänyt osan ihmisarkuudestaan ja siksi on mahdollista, että ihmisen kohtaamistilanteessa susi voi olla vaaraksi ihmisen hengelle tai terveydelle. Tällä perusteella poliisi katsoi oikeaksi poliisilain 2:16 §:n perusteella määrätä kyseisen susiyksilön lopettavaksi.

Lopetetun suden ulkoisessa tarkastuksessa ilmeni, että kyseessä oli naarassusi, jonka paino oli 31,7 kg. Susi oli kohtalaisen hyvässä karvassa eikä siitä muutoinkaan ulkoisesti ollut havaittavissa, että kyseessä olisi ollut sairas tai loukkaantunut yksilö. Lopetettu susi toimitetaan tutkimuksiin Eviran Oulun toimipisteeseen.

Alun perin 8.5.2014 asti voimassa ollutta lopettamismääräystä jatkettiin kolmeen otteeseen siten, että määräys olisi ollut voimassa 25.6.2014 klo 08.00 asti.

 

Komisario Vesa Pihajoki

Lounais-Suomen poliisilaitos