Taajamasusi-yhdistys tuo susialueiden asukkaiden äänen kuuluviin

Taajamasusi, 25.5.2017:

Taajamasusi-yhdistys on vakiinnuttanut asemansa ja ollut aktiivinen toimija:

Vuonna 2012 perustetun Taajamasusi-yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietoutta susiasioista ja saada muutos Suomen suurpetopolitiikkaan, erityisesti susipolitiikkaan.

Pääasiallinen toimintamuoto on ollut tiedon jako eri tavoin, mutta yhdistys on ollut muutenkin aktiivinen toimija susi-keskusteluissa ja -tapahtumissa.

Yhdistys on tiedotuksessaan ja toiminnassaa halunnut tuoda esiin ristiriidan tutkijoiden ja viranomaisten jakaman susitiedon ja kansalaisten kokemuksen välillä. Tietoa on jaettu myös susien liikkeistä eri puolella Suomea ja niiden aiheuttamista vahingoista.

Yhdistyksen kotisivut ovat vuosi vuodelta kasvattaneet lukijakuntaa, mikä osoittaa, että susialueiden asukaslähtöinen näkemys susi-asioista on koettu tärkeäksi. Kotisivujen uutislinkit ovat olleet hyvin suosittuja ja muutamia ajankohtaisia artikkeleita on luettu laajasti. Tällä hetkellä yhdistyksen kotisivuilla on ollut erillisiä käyttäjiä lähes 200 000.

 

Maaliskuussa 2016 ryhdyttiin jälleen ylläpitämään facebook-sivuja. Kokemuksena siis on, että monipuoliselle susitiedotukselle on tarvetta. Tätä ei kuitenkaan välttämättä nähdä maakunnallisissa ja valtakunnallisessa lehdistössä. Esim. yhdistyksen jakama tieto ylittää harvoin uutiskynnyksen. 

Yhdistys on vuosittain järjestänyt seminaareja, lähinnä lounaisessa ja eteläisessä Suomessa. Tilaisuuksiin on pyydetty puhujiksi emeritustutkijoita, kokeneita metsästäjiä sekä eri alojen asiantuntijoita ja harrastajia. Kaukaisin vierailija on ollut amerikkalainen tutkija Clayton Dethlefsen.

Yhdistyksen edustajia on osallistunut susi-aiheisiin ajankohtaisohjelmiin, muiden tahojen järjestämiin susi-tapahtumiin ja Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan kokouksiin. Yhdistys on antanut pyydettäessä erilaisia lausuntoja mm. Maa- ja metsätalousministeriön laatimiin susikannan säätelyyn liittyviin lakiehdotuksiin.

Yhdistyksessä uskotaan, että monipuolinen tiedonjako susitilanteesta kutsuu yhä laajemmin kansalaiset havaitsemaan harjoitetun susipolitiikan ja virallisen tiedotuksen ristiriitaisuuden vallitsevan todellisuuteen nähden ja vaatimaan muutosta susipolitiikkaan.  Yhdistyksen tavoitteena on ollut myös, että päättäjät ja viranomaiset tiedostavat harjoitettavan susipolitiikan ja virallisen susi-tieotuksen riskit ja seuraamukset.

Yhdistyksessä toivotaan, että kansalaiset eri puolilla Suomea osallistuisivat yhä enemmän susikeskusteluun ja olisivat aktiivisia toimijoita susipolitiikan muuttamiseksi susialueiden asukkaiden hyväksymään suuntaan.