Lausunto Suomen riistakeskuksen päätökseen susien kaatolupahakemuksesta

Taajamasusiyhdistys ottaa kantaa, Köyliö 26.1.2018:

Suomen riistakeskus hylkäsi ns. Köyliön laumaan kohdennetun kolmen suden kaatoluvan alkuvuodelle 2018. Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että poikkeusluvan edellytykset eivät täyttyneet, koska alueen susihavainnoissa tai susitilanteessa ei ole poikkeavia piirteitä eikä kotieläinvahinkoja ole todettu.

Kielteisellä päätöksellä riistakeskus linjasi, että susi on maaseudun asukkaiden perusoikeuksia ja turvallisuutta tärkeämpi. Riistakeskuksen päätös on vastoin perustuslakia, joka takaa kansalaisille oikeuden turvalliseen asumiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen myös haja-asutusalueilla ja taajamissa. Kesyyntyneet sudet, jotka kulkevat alueella taajamissa ja pihoilla aiheuttavat turvallisuusriskin ja pelkoa. Tämän vuoksi Taajamasusi ry katsoo, että Riistakeskuksen hylkäävä päätös on kumottava ja poikkeuslupa myönnettävä ns. Köyliön lauman kolmen suden kaatoon.

Tilanne on luonut alueelle sosiaalisesti kestämättömän tilanteen. Luonnossa liikkumista (kuntoilua, marjastamista, lemmikkieläinten ulkoilutusta, metsästysharrastusta) ei voida harjoittaa susien aiheuttaman uhan ja pelon vuoksi. Lapsia ei uskalleta päästää yksin heidän perusoikeuksiinsa kuuluvalle turvalliselle koulutielle tai edes pihoille leikkimään. Susien pihakäynnit ovat jokapäiväisiä ja havaintoja tehdään myös keskellä päivää. Havainnoista pyritään aina ilmoittamaan SRVA-toiminnasta vastaaville henkilöille. Havaintoja tehdään paljon. Osa havainnoista jää ilman muuta ilmoittamatta osittain maaseudun asukkaiden työkiireiden vuoksi ja osittain virkamiehiin kohdistuvan luottamuspulan vuoksi.

Kotieläimet joudutaan pitämään sisätiloissa tai päästämään vahvasti aidattuihin aitauksiin. Köyliön arvokkaan kansallismaiseman hoitajat eli lampaat ovat kadonneet maisemasta kokonaan. Esimerkiksi merkittävä lammasyritys, Lallin Lammas ky luopui lampaiden käytöstä maisemanhoitajina kokonaan susien aihettaman uhan ja vahinkojen vuoksi.

Kokemukset ovat osoittaneet, että metsästys on ainoa keino, joka on hillinnyt susien pihakäyntejä. Tämän vuoksi Luontoliiton susiryhmän esittämät susien karkoituskeinot eivät ole tepsineet. Kattilankansien kalisuttaminen ei susia pelota. Järeämpiin konsteihin maaseudun asukkailla ei ole lupaa ryhtyä.

Kielteinen kaatolupapäätös on kohtuuton, koska metsästyksen salliminen ei olisi vaikuttanut alueen susikantaa heikentävästi. Nyt haettiin kolmen suden kaatolupaa viiden pennun pentuelaumaan. Tälläkin vähennyksellä alueen susikanta olisi suurentunut entisestään.

Kannatamme nollatoleranssia susille tiheään asutuilla seuduilla, kuten Köyliönkin seudulla. Sudet kuuluvat erämaahan elämään niille luontaista villiä elämää.

Lisäksi suuri osa kesyyntyneistä ja ihmistä pelkäämättömistä susista on usean emeritustutkijan näkemyksen mukaan koirasusi-hybridejä, joiden poistaminen luonnosta on myös EU:n luontodirektiivien mukaista.

 

Taajamasusi –yhdistyksen hallituksen puolesta,

Maarit Markkula, Varapuheenjohtaja, Köyliö