”Livet med vargar” - samnordiska vargseminarium den 28.3.2018

Välkommen till vårt samnordiska vargseminarium i Karis den 28.3.2018!

Seminariet går under rubriken”Livet med vargar” och belyser aktuella frågor gällande vargens och människans samlevnad.

 

Programmet:

17.30 Anmälning och kaffe

18:00 Ordförande för evenemanget, Magnus Hagelstam, öppnar seminariet

18:05 Förbundsjurist Bernt Lindqvist från Sverige: Hur vargen påverkar naturen – erfarenheter från Ryssland

18:50 Doktor Øyvind Øverli från Norge: Vargen i Norge

19:30 Paus

19:45 Författare fil.mag. Kaj Granlund från Finland: Vargen och människan

20:30 Diskussion

21:00 Avslutning

Språk: svenska

Plats: Lärkkulla Kurscentrum, Lärkkullavägen 22, Karis.

Anmälning via e-post senast 25.3.2018: puheenjohtaja(at)taajamasusi.com

Mera information om seminariet ges av: Mikael Ahrenberg på svenska 050 079 5665 och Anita Karppinen på finska 045 651 9061

Seminariet arrangeras av Taajamasusi rf. 

 

Föreläsarens bakgrund:

Bernt Lindqvist, Sverige

1962 – 1964 Förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund

1970 – 2005 Förbundsjurist hos Jägarnas Riksförbund

1977 – 2000 Sakkunnig i Jakt- och Viltvårdsberedningen, jaktsakkunnig i regeringens arbetsgrupp inför EU-anslutningen 1995, ledamot i projektgruppen Viltvård i Samverkan, expert i utredningen Jaktens villkor, expert i Rovdjursutredningen samt medverkat i olika utredningar om vapenlagstiftningen

2000 Hedersmedlem i ryska jägareförbundet med 6 miljoner medlemmar och 2,3 miljarder hektar. Deltagit i vargjakt i Ryssland tillsammans med ryska pälsjägare.

1982 – 2009 Rådgivare till ryska regeringen och den federala ryska viltförvaltningen.

2000 Rysk statsmedalj ”Sobelmedaljen” (president Jeltsin).

2003 Ryska Regeringens hedersgåva, guldklocka med ryska riksvapnet (president Putin)

 

Øyvind Øverli, Norge

Ph.D. Institutionen för livsmedelssäkerhet och infektionsbiologi

Veterinärmedicinska fakulteten och biovetenskaper

Norska Universitetet för biovetenskap

Oslo, Norge

 

Kaj Granlund, Finland

Författare till boken Vargens Europa, 2015, Das Europa der Wölfe 2016 och Suden Pohjola 2017.

Företagare, pensionär.

Lestijärvi, Finland