Susi kuuluu erämaahan – nollatoleranssi susille asutuilla alueilla!

Kannanotto liittyen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen, Taajamasusi-yhdistys, 31.10.2014:

Pidämme näitä arvoja ja ajatuksia tärkeinä ja esitämme seuraavien kohtien sisällyttämistä susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen:

 

1. MAASEUTUELÄMÄN ARVOSTUS YDINKYSYMYKSENÄ

Maaseudun elämä ja suomalaisten tapa elää luonnon lähellä on niin arvokasta, että sitä ei pidä pilata petoeläinten ylisuojelulla. Turvallinen ja luonnonläheinen asuminen tukee sekä aikuisten että lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sen sijaan susien aiheuttama pelko aiheuttaa jatkuvaa stressiä ja rajoittaa normaalia hyötyliikuntaa sekä luonnossa liikkumista, ulkoilua, liikuntaa, marjastusta ja sienestystä sekä koiraharrastuksia. Kotieläinten ja lemmikkien turvallinen kasvatus ja ulkoilumahdollisuudet ovat myös lähellä sydäntämme. Ammattimaisen ruuantuotannon harjoittamisen kuten lampaiden, hevosten, nautojen ym. tuotantoeläinten pito on turvattava ja tuottajille taattava työrauha. Harraste- ja hyötyeläinten hoitamisen ja käsittelyn vaikeutumisesta aiheutuu kohtuutonta lisätyötä ja myös ilmeinen tapaturmavaaran mahdollisuus.

 

2. LÄHIDEMOKRATIA KUNNIAAN – EI YLHÄÄLTÄ SANELTUA POLITIIKKAA

Kansalaisten, susialueiden ihmisten, tulee saada itse vaikuttaa alueensa susipolitiikkaan. Susipolitiikkaa ei voida sanella ylhäältä päin kuuntelematta ja huomioimatta paikallisten asukkaiden mielipiteitä. On epäkunnioittavaa tarjota siedätysrahaa tai susien viihdekäyttöä luontokuvausbisneksenä ratkaisuna ongelmaan.

 

3. SUSI KUULUU ERÄMAAHAN – EI ASUTTUJEN ALUEIDEN LUONTOON

Susi ei kuulu luontoon, vaan erämaaluontoon. Sudet saadaan pysymään erämaissa mikäli susille määrätään avoin metsästyskausi esimerkiksi joulu-helmikuussa. Uskomme, että sudet silloin oppivat karttamaan ihmisiä niin paljon, että pysyvät arkoina kaukana asutuksesta ja metsästyskoirista. Sudet menestyvät lajina parhaiten ilman ihmisen vaikutusta. Susi ei tarvitse ihmistä.

 

4. KOIRASUSIEN POISTAMINEN LUONNOSTA KIIREELLISTÄ – LEMMIKKINÄPITO KIELLETTÄVÄ

Poistamalla kirjavat koirasusihybridit luonnosta, voidaan pelastaa aidon sudet geenit. Se on parempaa luonnonsuojelua kuin susien tiukka ylisuojelu. Mikäli sudet pidetään erämaissa, ne eivät pääse risteytymään kesyjen koirien kanssa. Koirasuden ja suden erottamisessa tulee huomioida kolme osa-aluetta: dna, käyttäytyminen ja ulkonäkö. Koirasusien pito lemmikkinä tulee Ruotsin mallin mukaisesti kieltää.

 

5. SUDEN SUOJELUSTATUS PURETTAVA – KYSEESSÄ ON ELINVOIMAINEN LAJI 

Uskomme, että Suomesta löytyy riittävästi poliittista tahtoa ja virkamiesten taitoa, että saamme sekä noudatettua luontodirektiivejä että hoidettua susiongelmaa kansallisesta lähtökohdasta paikalliset ihmiset huomioiden. EU:sta tulee hakea lievennyksiä luontodirektiiveihin, jotta voidaan taata kansalaisten hyvinvointi ja tukea lähidemokratiaa. Suden suojelustatuksen purkamista tulee esittää eurooppalaisella tasolla. Vähintäänkin poronhoitoalueen eteläpuolinen Suomi tulee siirtää samaan luontodirektiiviliitteeseen kuin poronhoitoalue. Toteutuksen lähtökohtana on poliittinen tahto – kansanedustajilta vaaditaan aktiivisuutta.

 

6. ILMOITUSVELVOLLISUUDEN TULEE RIITTÄÄ HÄTÄVARJELUTILANTEESSA

Omaa tonttia, omia kotieläimiä, lemmikkieläimiä ja metsästyskoiria tulee saada puolustaa ampumalla hyökkäävä petoeläin heti sen ilmestyessä näköetäisyydelle, ilman että pitää kysyä ensin lupaa poliisilta tai Suomen Riistakeskukselta tai että ampuja joutuu pelkäämään joutuvansa vankilaan tai menettävänsä aseensa tai maksamaan sakkoja. Poliisitutkimus voidaan korvata Ruotsin mallin mukaisesti ilmoitusvelvollisuudella ELY-keskukseen välittömästi tapahtuman jälkeen. Metsästyslakia tulee muuttaa Ruotsin metsästyslain 28. pykälän mukaisesti.

 

7. METSÄPEURAN SUOJELU TÄRKEÄMPÄÄ KUIN SUDEN SUOJELU

Monet muut eläinlajit ovat aidosti uhanalaisia, toisin kuin sudet. Niitä ei saa menettää susien kustannuksella. Metsäpeurat ja monet muut metsäneläimet ansaitsevat huomiomme mieluummin kuin susi, joka ei ole lajina globaalisti tai eurooppalaisella tasolla uhanalainen vaan kansainvälisten standardien (IUCN) mukaan elinvoimainen laji.

 

8. SUSIPOLITIIKAN LÄPINÄKYVYYS VAATIMUKSENA LUOTTAMUKSEN PALAUTTAMISEEN

Susipolitiikka voi toimia ainoastaan rehellisellä, luottamuksellisella ja läpinäkyvällä pohjalla. Kaikkien susiin liittyvien asiakirjojen, poliittisten päätösten, dna-tietojen ja kuvamateriaalien tulee olla jokaisen kansalaisen saavutettavissa, luettavissa ja katseltavissa.

 

9. SUSILAUMOJEN POISTO ASUTUILTA ALUEILTA ENSISIJAINEN TOIMENPIDE

Tiheästi asuttujen alueiden, kuten esimerkiksi Lounais-Suomi, tulee olla susivapaita alueita. Sudet ovat silloin asettuneet asumaan niille lajina epätyypilliseen paikkaan, jossa ne aiheuttavat pelkoa ihmisille ja risteytyvät ennemmin tai myöhemmin koirien kanssa. Silloin kokonaiset laumat on poistettava. Myös harvaan asutuilla alueilla tulee poistaa pihoilla ja asutuksen tuntumassa liikkuvat tai metsästyskoiria saalistavat sudet. Sudet levittävät myös tarttuvia tauteja kuten susiekinokokkia, raivotautia ja kapia.

 

10. PERUSTUSLAIN KUNNIOITUS KUNNIAAN

Me puolustamme perustuslaillista oikeuttamme turvalliseen elämään valitsemallamme asuinalueella. Puolustamme itseämme, lapsiamme, kotieläimiämme ja lemmikkejämme. Vaadimme, että susipolitiikan laatimisessa ja sudenhoitosuunnitelman päivityksen kirjauksissa kunnioitetaan perustuslakia kokonaisuudessaan.


Lue myös:

Malawin sudet, Kaarlo Nygren, 24.4.2014

Köyliön Kansalaistyöpajan kannanotto susikannan hoitosuunnitelmaan, Kansalaistyöpaja, 24.10.2014

Metsästyskoirarotumme on maamme eläviä kansallisaarteita, toisin kuin sudet, Martti Mannersuo, 4.11.2014